Ingenting annat än ett bra samarbete

Elegi har alla sina samarbetspartners på samma avtal utan att någon ytterligare förhandling behövs. Förhandlandet sker istället av experter på en statligt förvaltad elfond. Experterna förvaltar vårt elpris över tid och se över när det är dags att göra prissäkringar.

Genom att alla med Elegi gemensamt skapar en kund med hög årsförbrukning så blir vår gemensamma avgift mycket lägre än vad man skulle kunna teckna själv. Vi på Elegi har inga försäljningskostnader eller marknadsföringskostnader och mycket låga administrativa kostnader och kan därför hålla ett lågt pris till våra samarbetspartners och även oss själva. På så sätt blir elkostnaden både lägre och jämnare.

Uppgifter som behövs för avtalet

För att du ska kunna ansöka om ett samarbete så behöver Elegi information om vilken anläggningen som vi ska hantera, vem som äger anläggningen och hur elen ska betalas. Om det känns krångligt så går det också att ansöka om samarbete genom att bifoga en kopia på en faktura och sedan återkopplar vi till dig med ett färdigt avtal.

För att Elegi ska vara behöriga att företräda dig framöver så behöver rätt person skriva under. Elnätsägaren är ägaren till anläggningen som har elavtalet och är även angiven som mottagare av tidigare aviseringar från elbolagen. 

AnläggningsID är en specifik kod för din elanläggning som helt enkelt används för att hålla reda på vilken anläggning som är din. AnläggningsID består av 18 siffror och börjar alltid med 735 999. Den här koden används vid avtalstecknande så att avtalet hamnar på rätt anläggning. Om du inte vet ditt anläggningsID så kan du ändå ansöka om samarbete, men då återkopplar vi till dig med ett färdigt avtalsförslag så fort vi kan, eller med ytterligare frågor.

Alla som har ett samarbete med Elegi tecknar också ett autogiromedgivande. Förbered därför clearingnummer och kontonummer. Syftet med att autogiromedgivandet är att undvika extra administrationskostnader vid missade betalningar som annars skulle belasta alla samarbetspartners. Då slipper vi även onödiga påminnelseavgifter eller liknande. Om du vill byta konto framöver så gör du det under fliken ”Kontakt”.

Efter avtalet är tecknat

Elegi

Vad behöver du göra framöver

Efter att du tecknat uppdragsavtalet och fullmakten så är din samarbetsansökan inlämnad. Därefter tar det ungefär en till två veckor till att ett konfirmationsmejl skickas ut till den e-postadress som du har angivit i ansökan. När du har tagit emot konfirmationsmejlet så kommer du inte längre behöva tänka på att betala några fakturor eller omförhandla avtal för att undvika extra kostnader. Framåt så sköter Elegi allting, vilket betyder att du inte längre behöver göra något.